Posted on November 16, 2011 from img.ly

[hr] A ovako se Rijeka vidi sa Zavižana (cca. 70 km zračne udaljenosti).

Twitter username:

@

[hr] A ovako se Rijeka vidi sa Zavižana (cca. 70 km zračne udaljenosti).