Posted on April 09, 2010 from Tweetie

Paling nyebelin mau download free app tapi musti pake wifi atau itunes store. \n\n*kabeh di blok yeuh*

Twitter username:

@

Paling nyebelin mau download free app tapi musti pake wifi atau itunes store. *kabeh di blok yeuh*