Posted on May 23, 2011 from Twitterrific

Oorlogspuin. Wie weet of de Goudsesingel daarmee is gedemd? Zo ja, dan is er daar deze week veel verleden zichtbaar

Twitter username:

@

Oorlogspuin. Wie weet of de Goudsesingel daarmee is gedemd? Zo ja, dan is er daar deze week veel verleden zichtbaar

  1. Pvdarotterdamokt2010_normal

    petervheemst Oorlogspuin. Wie weet of de Goudsesingel daarmee is gedempt? Zo ja, dan is er daar deze week veel verleden zichtbaar

    posted 23.05.2011 14:10